BTW-registratie

Meer dan 3.500 bedrijven hebben hun vertrouwen in ons gesteld!

BTW-registratie

BTW-registratie betekent dat een bedrijf is geregistreerd bij de relevante belastingautoriteiten als een BTW-plichtige. Registratie is verplicht voor elk bedrijf dat economische activiteiten uitvoert en bepaalde omzetdrempels overschrijdt die zijn vastgelegd in de belastingwetgeving van het betreffende land.

Door zich te registreren voor btw mag het bedrijf btw innen op de goederen en diensten die het verkoopt aan zijn klanten, en deze vervolgens afdragen aan de belastingdienst. In ruil daarvoor kan het bedrijf ook de btw terugvorderen die het heeft betaald op de goederen en diensten die het heeft gekocht voor de behoeften van zijn bedrijf, waardoor het deze btw kan aftrekken van zijn eigen belastingverplichtingen.

BTW-registratie impliceert ook het voldoen aan verschillende administratieve en boekhoudkundige verplichtingen, zoals het uitreiken van conforme facturen, het bijhouden van de juiste administratie, het regelmatig indienen van BTW-aangiften en het regelmatig betalen van de verschuldigde BTW.

Kortom, door zich te registreren voor btw kan een bedrijf btw innen en terugvorderen over zijn commerciële transacties, terwijl het tegelijkertijd de fiscale verantwoordelijkheden en verplichtingen op zich neemt die dit met zich meebrengt.