privacybeleid

BASISPRINCIPES – ONZE TOEWIJDING AAN HET BESCHERMEN VAN PRIVACY

Monsiegesocial verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer. We zijn toegewijd aan de volgende principes:

U bent niet verplicht om ons de persoonlijke gegevens te verstrekken waar wij om vragen. Sommige van deze gegevens kunnen echter verplicht zijn om toegang te krijgen tot bepaalde Services. Als u besluit ons deze gegevens niet te verstrekken, hebt u mogelijk geen toegang tot sommige van deze Services,

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens uitsluitend voor de in dit beleid beschreven doeleinden of voor specifieke doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd en/of waarvoor u toestemming hebt gegeven;

We hanteren het principe van het minimaliseren van het verzamelen van persoonlijke gegevens: d.w.z. alleen de persoonlijke gegevens verzamelen die nodig zijn voor de beoogde verwerking en het beoogde gebruik, zonder gegevens te verzamelen die overbodig zijn;

Als persoonlijke gegevens die wij bewaren niet langer nodig zijn voor het verwerken van persoonlijke gegevens en er geen wettelijke verplichting voor ons is om deze te bewaren, zullen wij alles doen wat in onze macht ligt om deze te verwijderen, vernietigen of anonimiseren.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, variëren afhankelijk van het doel van de verzameling en de Dienst die we leveren. We kunnen met name de volgende categorieën persoonsgegevens rechtstreeks verzamelen:

Persoonlijke gegevens, zoals uw achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer(s);
Uitwisselingen met Monsiegesocial, die details kunnen bevatten van gesprekken via e-mails aan de klantenservice;

Informatie met betrekking tot betaling wanneer een aankoop wordt gedaan op een van onze online sites;

Marketingvoorkeuren, bijvoorbeeld of u hebt ingestemd met het ontvangen van marketinginformatie of nieuwsbrieven over onze diensten of dat u ervoor hebt gekozen om u af te melden, en de soorten diensten die interessant voor u kunnen zijn.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om u de beste online ervaring en kwaliteitsservice te kunnen bieden. In het bijzonder kunnen we uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken voor de volgende doeleinden:
Om de diensten van Monsiegesocial te leveren en onze Klanten te beheren;

Om de identiteit te verifiëren van personen die telefonisch, elektronisch of anderszins contact met ons opnemen;

Om anonieme statistieken te produceren en de interesses en wensen van consumenten en de door hen gewenste veranderingen beter te begrijpen en te beoordelen, met het oog op het verbeteren van onze websites/toepassingen, onze services en/of het ontwikkelen van nieuwe producten en services;

Om uw verzoeken om informatie en/of klachten te verwerken en te beantwoorden;

Om u gepersonaliseerde producten en communicatie op maat aan te bieden, om commerciële verzoeken en prospectie uit te voeren of om u producten aan te bevelen op basis van uw behoeften als consument.
Om u informatie te sturen en uw registratie en/of inschrijving op onze nieuwsbriefdienst of een andere communicatiedienst te beheren;

Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot de strijd tegen fraude, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

Waar nodig zullen we uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij zijn ons bewust van het belang van de veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens en hechten het grootste belang aan de vertrouwelijkheid ervan. Als zodanig stellen wij alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen misbruik, storing, beschadiging, onbevoegde toegang, wijziging of openbaarmaking en nemen wij alle redelijke voorzorgsmaatregelen om deze vertrouwelijk te houden. Monsiegesocial verklaart dat het werkt met vertrouwde partners en onderaannemers, die bekend staan om de hoge mate van bescherming die zij bieden aan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

AANBEVELINGEN VOOR PRODUCTEN OF AANBIEDINGEN EN COMMERCIËLE PROSPECTIE

Monsiegesocial zet zich in voor het bieden van de beste online ervaring en een kwaliteitsservice die het beste voldoet aan de behoeften van haar Klanten, in volledige transparantie en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In dit kader wordt de Klant geïnformeerd en aanvaardt hij, zodra hij zijn eerste Contract ondertekent, dat hij commerciële aanbevelingen kan ontvangen, door middel van links die toegankelijk zijn via de Diensten of documenten die hem rechtstreeks worden toegestuurd, om te profiteren van aanbiedingen van diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten waarop hij hieronder heeft ingetekend. Klanten worden er ook van op de hoogte gebracht dat ze zich op elk moment kunnen verzetten tegen het gebruik van hun Persoonsgegevens voor wervingsdoeleinden door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@monsiegesocial.be.

In het geval dat de Klant verzoekt dat Monsiegesocial zich verzet tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens, zal Monsiegesocial de nodige stappen ondernemen om te voldoen aan het verzoek van de Klant in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Voor zover deze aanbevelingen integraal deel uitmaken van de door Monsiegesocial geleverde Diensten en in het geval dat Monsiegesocial niet in staat is de betreffende Diensten te leveren zonder de betreffende behandeling, kan de Klant worden verzocht de betreffende Diensten te beëindigen.

RECHT OP TOEGANG, VERZET, RECTIFICATIE, OVERDRAAGBAARHEID EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met artikel 13 van de RGPD, heeft de Klant die persoonlijke gegevens heeft verzonden naar Monsiegesocial het recht op toegang, rectificatie, wijziging, port en verwijdering van de gegevens die hem betreffen. De Klant kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@monsiegesocial.be of per post naar de maatschappelijke zetel van BEPROSOFT, Keizerslaan 10, 1000 Brussel, op voorwaarde dat hij zijn identiteit kan bewijzen door bij zijn aanvraag een kopie van zijn geldig identiteitsbewijs te voegen en door gebruik te maken van het e-mailadres dat hij heeft opgegeven bij zijn inschrijving op de Dienst. Krachtens Artikel 77 van de GDPR kunnen Klanten ook rechtstreeks een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop wij hun Persoonsgegevens verwerken.