De taken van de boekhouder

Accountants zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding en de belastingaangiften van het bedrijf. Het verwerkt ook de salarisadministratie, facturen van leveranciers en klanten en belastingaangiften. De belangrijkste taken zijn als volgt:

Algemene boekhouding

Accountants zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de algemene boekhouding van het bedrijf, d.w.z. het registreren van financiële transacties in het grootboek. Vervolgens stelt het de jaarrekening op, zoals de balans en winst- en verliesrekening.

Salarisbeheer

De boekhouder is ook verantwoordelijk voor het beheer van de loonlijst van het bedrijf, waaronder het verzamelen van werknemersgegevens, het berekenen van salarissen, het uitgeven van loonstrookjes en het betalen van sociale premies.

Factuurbeheer

De boekhouder beheert ook de facturen van leveranciers en klanten. Het controleert hun conformiteit en legt ze vast in de boekhouding. Het controleert ook betalingen en herinneringen van klanten.

Belastingaangiften

De accountant bereidt de belastingaangiften van het bedrijf voor, zoals btw, bedrijfsbelasting, vennootschapsbelasting, enz. Het moet er ook voor zorgen dat het bedrijf de belastingwetgeving naleeft.

De rol van de registeraccountant

Een registeraccountant heeft een bredere opdracht dan een accountant. Het kan het bedrijf helpen met een reeks taken, van het opzetten van het bedrijf tot het liquideren ervan en het dagelijks beheer. De belangrijkste taken zijn als volgt:

De boekhoudkundige controle

De registeraccountant kan boekhoudkundige en financiële controles van het bedrijf uitvoeren om te controleren of de boekhouding in orde is en om eventuele fraude of onregelmatigheden op te sporen.

Management consultancy

De registeraccountant kan het bedrijf ook adviseren over de dagelijkse bedrijfsvoering en oplossingen voorstellen om de winstgevendheid, organisatie en strategie te verbeteren.

Oprichting en ontbinding van bedrijven

Een registeraccountant kan een bedrijf helpen bij de stappen die nodig zijn om een bedrijf op te richten of te liquideren, door de statuten op te stellen, administratieve formaliteiten uit te voeren of te helpen bij de verkoop of overdracht van het bedrijf.

Advies over belastingbeheer

De registeraccountant kan het bedrijf ook adviseren over belastingzaken, oplossingen voorstellen om de fiscale positie te optimaliseren, het bedrijf vertegenwoordigen bij belastingcontroles of helpen om te voldoen aan de huidige belastingverplichtingen.

Verschillen in vaardigheden en kwalificaties

Accountants en registeraccountants hebben niet dezelfde vaardigheden en kwalificaties. Dit zijn de belangrijkste verschillen:

De taken van de registeraccountant

De registeraccountant speelt een essentiële rol in het financiële beheer van je bedrijf en kan ondersteuning bieden op verschillende niveaus:

1. Advies en ondersteuning

Je registeraccountant kan je helpen bij het opzetten van je bedrijf en je adviseren over de juridische structuur die het meest geschikt is voor jouw activiteit. Het kan je ook helpen bij het opstellen van je bedrijfsplan, het bepalen van je financiële strategie en het implementeren van managementtools.

2. Boekhouding

Een registeraccountant houdt je boekhouding bij en registreert al je financiële en fiscale transacties. Hij kan ook je jaarrekening, belastingaangifte, socialezekerheidsaangifte en balans opstellen.

3. Audit en beheerscontrole

De registeraccountant kan ook audit- en managementcontroleopdrachten uitvoeren om de financiële gezondheid van je bedrijf te beoordelen en gebieden voor verbetering te identificeren. Ze kunnen met name boekhoudkundige en financiële audits, rentabiliteitsanalyses en kostenstudies uitvoeren.

De taken van de boekhouder

De accountant daarentegen houdt zich voornamelijk bezig met het bijhouden van de boekhouding van het bedrijf en het beheren van de administratieve aspecten. De belangrijkste taken van de accountant zijn als volgt:

1. Boekhoudkundige transacties registreren

De boekhouder is verantwoordelijk voor het vastleggen van de dagelijkse boekhoudkundige transacties van het bedrijf (facturen van klanten en leveranciers, onkostendeclaraties, enzovoort) in de boekhouding. Het controleert ook betalingen en herinneringen van klanten.

2. Opstellen van boekhoudkundige documenten

Accountants stellen alledaagse boekhoudkundige documenten op, zoals journalen, balansen, winst- en verliesrekeningen en balansen.

3. Administratief beheer

Accountants zijn ook verantwoordelijk voor het administratief beheer van het bedrijf, waaronder salarisadministratie, arbeidscontracten en socialezekerheidsaangiften.

Hoe kies je tussen een accountant en een registeraccountant?

De keuze tussen een accountant en een registeraccountant hangt af van je behoeften en de grootte van je bedrijf. Als je een klein bedrijf runt, is één boekhouder misschien genoeg voor je boekhouding en administratief beheer.

Aan de andere kant, als je een groter bedrijf hebt, kan het een goed idee zijn om een beroep te doen op de diensten van een registeraccountant voor strategische ondersteuning en audit- en managementcontrolediensten.

Het is belangrijk om een professional te kiezen die je kunt vertrouwen, die de vaardigheden heeft om aan je behoeften te voldoen en die je kan ondersteunen bij het ontwikkelen van je bedrijf.

Un expert-comptable est un professionnel de la comptabilité et de la gestion financière qui aide les entreprises à tenir leur comptabilité et à gérer leur trésorerie. Il est également chargé de la vérification des comptes annuels et de la déclaration fiscale de l'entreprise. Voici les 3 informations les plus importantes à retenir :

  • Un expert-comptable est un professionnel de la comptabilité et de la gestion financière.
  • Il aide les entreprises à tenir leur comptabilité et à gérer leur trésorerie.
  • Il est chargé de la vérification des comptes annuels et de la déclaration fiscale de l'entreprise.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Shares: