Dit zijn de belangrijkste stappen in de procedure die je moet volgen om te voldoen aan de Belgische antiwitwaswetgeving:

Risicobeoordeling :

U moet de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme beoordelen die verbonden zijn aan uw bedrijf en uw klanten. Deze beoordeling moet worden gedocumenteerd en regelmatig worden bijgewerkt.

Een AML/CFT-manager aanstellen :

U moet een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor AML/CFT compliance binnen uw bedrijf. Deze persoon moet kunnen garanderen dat je bedrijf voldoet aan de vereisten van de Belgische antiwitwaswet.

AML/CFT-beleid :

Je moet een AML/CFT-beleid opstellen waarin je de preventie-, controle- en opsporingsmaatregelen beschrijft die je hebt genomen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Dit beleid moet worden gedocumenteerd en regelmatig worden bijgewerkt.

Klantidentificatie :

Je moet je klanten identificeren en hun identiteit verifiëren voordat je ze diensten verleent. U moet ook procedures instellen om de identiteit van de uiteindelijke begunstigden van uw klanten te verifiëren.

Transactiemonitoring :

U moet de transacties van uw klanten controleren en verdachte activiteiten melden aan de relevante autoriteiten.

Training en bewustwording :

Je moet je personeel opleiden en hen bewust maken van de risico’s die gepaard gaan met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Documenten bewaren :

Je moet documenten met betrekking tot je klanten en hun transacties gedurende een bepaalde periode bewaren.

Naleving controleren :

Je moet regelmatig controleren of je bedrijf voldoet aan de vereisten van de Belgische antiwitwaswet door een interne nalevingsaudit uit te voeren of een beroep te doen op een externe auditor.

Samengevat bestaat de procedure die u moet volgen om als SRL te voldoen aan de Belgische antiwitwaswet uit risicobeoordeling, het opstellen van een AML/CFT-beleid, het identificeren van klanten, het controleren van transacties, het opleiden en sensibiliseren van uw personeel, het bijhouden van gegevens en het regelmatig controleren van de naleving van de wet door uw bedrijf.

Shares: