Wil je profiteren van belastingvoordelen?

België biedt een aantal interessante regelingen voor zowel kmo’s als grote bedrijven. In feite zijn er veel belastingvoordelen voor bedrijven waar we ons soms niet bewust van zijn. En toch zijn ze een kosteneffectieve manier om een bedrijf te ontwikkelen. Maar wat zijn ze? Ontdek de belangrijkste Belgische belastingvrijstellingen voor je bedrijf.

Belangrijke Belgische fiscale steun: dee notionele interestaftrek

Van alle belastingvoordelen voor bedrijven biedt België sinds 2006 de mogelijkheid om notionele intresten af te trekken van de inkomsten. Deze bepaling staat ook bekend als de risicokapitaalaftrek. Onder bepaalde voorwaarden kan fictieve rente berekend op hun eigen vermogen worden afgetrokken van hun belastbaar inkomen. Het doel van deze steun is om een zeker evenwicht met schuldfinanciering te herstellen en de waarde van bedrijven met een solide eigen vermogen te verhogen.

De investeringsaftrek is een van de belangrijkste belastingvoordelen voor bedrijven

Belgische bedrijven kunnen profiteren van een fiscale stimulans als ze nieuwe investeringen doen. Het is van toepassing op nieuwe afschrijfbare vaste activa, materieel of immaterieel, met uitzondering van bepaalde activa die zijn uitgesloten van de wettelijke bepalingen. Het aftrektarief varieert van 3% tot 30%, afhankelijk van het soort bedrijf en de gedane investering.

Tax Shelter, een thematische belastingvrijstelling

Le
Schuilplaats
is een regeling om twee gebieden aan te moedigen: de productie van audiovisuele en cinematografische werken en, sinds 2017, de podiumkunsten. De belastingvoordelen voor bedrijven die het biedt, hebben betrekking op uitgaven van KMO’s voor productiebedrijven. Het is mogelijk om te profiteren van een belastingvrijstelling van 310% van het betaalde bedrag, onder bepaalde voorwaarden en beperkingen.

Een ander belastingvoordeel: dee verlaagde vennootschapsbelasting

De Belgische vennootschapsbelasting bedraagt 33,99%. Bedrijven met een belastbaar inkomen van minder dan €322.500 kunnen profiteren van een verlaagd vennootschapsbelastingtarief. Er moet ook aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het tarief is dan progressief in drie schijven: 24,25%, 31% en 34,50%. Daarnaast zou een hervorming die momenteel wordt doorgevoerd ons in staat moeten stellen om de bijdrage van bedrijven verder te verlagen.

Er zijn andere bijzonder interessante vormen van directe steun voor KMO’s, on aanvulling op de belastingvoordelen voor bedrijven. We zullen ons richten op twee vormen van bijstand, in de vorm van cheques, die essentieel zijn om te weten.

Bedrijfscheques

Zakelijke cheques zijn ontworpen voor bedrijven die een bedrijf oprichten, uitbreiden of overdragen. Ze bieden een korting van 50-75% op de onkosten, exclusief btw, om aan verschillende behoeften te voldoen. Deze omvatten energie, technologie, internationale ontwikkeling, training in het opstarten van bedrijven, intellectueel eigendom, strategisch advies, enz.

Opleidingsvouchers

In België is het mogelijk om gebruik te maken van opleidingscheques, waarvan het voordeel is dat hun waarde groter is dan hun aankoopprijs. Afhankelijk van je situatie en locatie varieert het voordeel.

Zo worden bijvoorbeeld minstens 50% van de opleidingskosten voor werknemers van bedrijven met minder dan 250 werknemers of zelfstandigen gedekt door het Waals Gewest.

In sommige gevallen kan een taaltraining zelfs bijna volledig worden gesubsidieerd!

Klik hier voor meer informatie.

Shares: