Het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) is een register dat ontworpen is om de uiteindelijke begunstigden van bedrijven te identificeren. Het werd opgericht als onderdeel van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Het doel van het UBO-register is om informatie te verzamelen over personen die de economische eigenaren zijn van een bedrijf, d.w.z. degenen die direct of indirect eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over het bedrijf.

In België wordt het UBO-register beheerd door de FOD Financiën. Bedrijven moeten informatie over hun uiteindelijke begunstigden opgeven bij het UBO-register. Deze informatie omvat de naam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum en adres van de uiteindelijke begunstigden, evenals de aard en omvang van hun aandelenbezit in het bedrijf.

De aangifte van informatie over uiteindelijke begunstigden is verplicht voor alle Belgische vennootschappen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, en voor alle gelijkaardige rechtspersonen, zoals trusts.

Bedrijven moeten hun informatie actueel houden en bijwerken wanneer er een wijziging is in de informatie met betrekking tot uiteindelijk gerechtigden.

Het doel van het UBO-register is om de transparantie en traceerbaarheid van de echte eigenaars van bedrijven te vergroten en om criminele en illegale financiële activiteiten te bestrijden.

Shares: