1. Het financiële plan definiëren

Het financieel plan, waarvan de doelstellingen hierboven zijn opgesomd, is verplicht voor bepaalde soorten bedrijven (SA, SC, enz.). Deze kosten zijn voor de registeraccountant die het plan voor je opstelt. Prijs: 500 euro exclusief btw

2. Voor een notaris gaan

De notaris is een overheidsfunctionaris die verantwoordelijk is voor het opstellen of ontvangen van akten en contracten die mensen authentiek moeten laten verklaren. Er zijn kosten aan verbonden. Prijs: €1.400 exclusief btw

3. Publicatie van een uittreksel in het Belgisch Staatsblad

Het Belgisch Staatsblad (MB) produceert en verspreidt een breed scala aan officiële en openbare publicaties. Een bedrijf moet een uittreksel van de notariële akte laten publiceren in de bijlagen van dit publicatieblad. Prijs: €200 exclusief btw

4. Een bedrijfsnummer verkrijgen

Elk bedrijf moet een uniek registratienummer krijgen. Dit nummer, ook wel bekend als de RPM (Registre des Personnes Morales), bestaat uit 10 cijfers. Prijs: 90 euro exclusief btw

5. BTW-plicht

In België moet een bedrijf zich registreren voor BTW wanneer :
  • het goederen of diensten levert die worden beschreven in het BTW-wetboek (CTVA)
  • haar activiteit is niet vrijgesteld krachtens artikel 44 van de CTVA
Prijs: 70 euro exclusief btw
Shares: